PLO: Coronanyhedsbrev 28. maj 2021

PLO sendte den 28. maj denne nyhedsmail ud til PLO's medlemmer om muligheden for åben konsultation og om nye retningslinjer. 

Mulighed for åben konsultation

PLO har været i dialog med Sundhedsstyrelsen i forhold til muligheden for åben konsultation, da vi har fået forespørgsler om dette efter opsigelsen af den aftalte telefonkonsultation.
 
Sundhedsstyrelsen vurderer med baggrund i vaccinationsdækning af den mest sårbare del af befolkningen samt generel epidemikontrol og lavt smittetryk i mange områder, at det følgende kan implementeres i almen praksis:

 • Videokonsultationer kan fortsat benyttes, hvor det er relevant og muligt for patient at deltage i.
 • Åben konsultation kan afholdes for personer, som ikke har symptomer, som kan være COVID-19 (fx luftvejssymptomer)
  • Åben konsultation bør finde sted med hensyntagen til de smitteforebyggende retningslinjer, som er beskrevet i COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet i afsnit 2.3, herunder afstand mellem personer, ventilation/udluftning, mulighed for håndhygiejne og patienternes benyttelse af relevante værnemidler i venteværelset.
    
  • Der bør ikke stilles flere stole/pladser op i venteværelset, end at der kan holdes den relevante afstand på 1-2 meter mellem personer. Patienter bør informeres om, at de ikke skal gå ind i venteværelset, hvis der ikke er flere ledige pladser. Dette kan gøres ved skiltning eller placering af personale i døren i løbet af den åbne konsultation.
    
  • Patienter kan evt. opfordres til at lade sig teste for smitte med ny coronavirus inden fremmøde, men det bør fremgå klart, at det ikke er et krav for at blive tilset af lægen.
    
  • Det bør fremgå klart ved beskrivelser af tidspunkter for åben konsultation både på praksis’ hjemmeside, ved telefonsvarerbesked og ved indgangen til åben konsultation, at patienter med symptomer, som kan være COVID-19, ikke bør benytte muligheden for åben konsultation. Disse patienter bør i stedet tage telefonisk kontakt til lægen mhp. henvisning til hurtig PCR-test for ny coronavirus eller aftale om konsultation med lægen på et andet tidspunkt uden for åben konsultation. Hvis patienten oplever at have akut behov for at blive tilset, bør de ringe 112, eller lægen kan henvise til fælles akutmodtagelse.

Anbefaling for vaccinerede personer

Sundhedsstyrelsen har 27. maj opdateret de generelle retningslinjer, som du finder herDet mest relevante er, at:

 • Færdigvaccinerede gravide som udgangspunkt kan undtages for omplacering og/eller hjemsendelse fra graviditetsuge 28+0. Den gravides partner behøver heller ikke omplaceres, hvis enten de selv eller den gravide er færdigvaccineret.
 • Der kan dog være særlige individuelle faktorer, der sætter den gravide i særligt risiko på trods af færdigvaccination. Det kan fx være kombination af flere sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko, fx graviditet, overvægt og svær hjertesygdom, der betyder, at der kan være behov for særlige forholdsregler. 

Selvisolation af vaccinerede ved nær kontakt 

Generelt gælder: 

Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter din 2. vaccination. Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt, og du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation. Vi anbefaler dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du også gå i selvisolation. 

MEN: hvis man er nærkontakt til en, der er smittet med særlige varianter - som for eksempel den sydafrikanske - kan man blive bedt om at gå i selvisolation alligevel. 

I tilfælde af hjemmeisolation kan man fortsat søge udbetaling fra Administrationsudvalget, hvis man ikke kan passe sin praksis.