PLO: Coronanyhedsbrev 14. juni 2021

Denne nyhedsmail blev sendt ud den 14. junitil alle PLO's medlemmer og handlede om brug af mundbind mv. i almen praksis og registrering af vaccinationer foretaget i udlandet.

Brug af mundbind mv. i almen praksis fra mandag den 14. juni

Kravene om mundbind lempes fra i dag mandag den 14. juni. Dette også i sundhedsvæsenet, dog er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der en række situationer, hvor patienter fortsat bør bruge mundbind, mens personale skal gå tilbage til at anvendes mundbind i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, som var de retningslinjer, der fandt anvendelse før COVID-19-epidemien.

Patienter bør bruge mundbind m.v. ved:

  • ophold i venteværelser, hvor der kan være personer med luftvejssymptomer. Det vil sige i venteværelser i almen praksis, lægevagt akutmodtagelse eller -klinik og ved privatpraktiserende øre/næse/hals-læge   
  • test for COVID-19
  • symptomer på COVID-19 og bryder selvisolation for fx at komme til læge eller på sygehus

Som det også hidtil har været tilfældet, kan patienter ikke nægtes adgang til almen praksis, hvis de ikke bærer mundbind m.v., men de kan opfordres til det evt. ved udlevering af et mundbind.

Personale i almen praksis m.v. skal bruge mundbind (og andre værnemidler) i henhold til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Af disse fremgår, at kirurgisk maske anvendes ved risiko for stænk eller sprøjt til næse og mund med blod, sekreter eller ekskreter, samt ved risiko for dråbesmitte skal personale, som befinder sig inden for en radius af ca. 1 m fra patienten, anvende kirurgisk maske.

Det er op til den enkelte læge/klinik at iagttage retningslinjerne og derudfra, dels ved en vurdering af forholdene i kontakten til den konkrete patient, dels ved en mere generel vurdering af smitterisiko, at fastlægge brugen af mundbind m.v. for læge og klinikpersonale.

Hvis der benyttes mundbind ud fra en generel smitterisiko, er det værd at gøre opmærksom på, at arbejdsgiver godt kan bestemme, at klinikpersonale skal bære mundbind mv. med baggrund heri.

De øvrige anbefalinger om afstand, hygiejne og rengøring for smitteforebyggelse i relation til COVID-19 gælder fortsat.


Registrering af vaccinationer foretaget i udlandet

PLO har indgået en aftale med RLTN om, at borgere, der er vaccineret i udlandet med en EMA-godkendt vaccine, kan få vaccinationen valideret af den praktiserende læge.

Med aftalen kan de praktiserende læger registrere vaccinationer foretaget i udlandet for personer med et dansk sundhedskort, herunder personer med et særligt sundhedskort (bl.a. grænsearbejdere).

Aftalen indebærer:

  • Borgerne kan selv oprette vaccinen via sundhed.dk, og vaccinationen vil så stå som en borgeroprettet vaccine. Den praktiserende læge skal validere dette ud fra borgerens oplysninger og godkende i Det Danske Vaccinationsregister (DDV).
  • Ydelseskode 4488 benyttes. Honoraret på 146,79 kr. dækker tidsforbruget for samtale med patienten, validering af vaccinationen samt registrering i DDV.
  • Honoraret kan afregnes, både hvis kontakten med patienten har fundet sted telefonisk, på mail eller i konsultationen.

Ifølge Danske Regioner er det ikke lægens opgave at sikre, at dokumentationen er korrekt.

Det vil være lægens opgave at tjekke, at vaccinationen er på listen over godkendte vaccinationer, og at der fx er brugt det rette tidsinterval mellem to vaccinationer med et specifikt produkt.


Interval mellem vacciner:
For Comirnaty® (vaccine fra BioNTech, Pfizer) gælder, at anden vaccination som udgangspunkt gives dag 21 eller snarest derefter, men kan undtagelsesvist planlægges allersenest på dag 42, hvor første vaccination = dag 0. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udbrede intervallet mellem de to doser til 5-6 uger.

For COVID-19 Vaccine Moderna® gælder, at anden vaccination som udgangspunkt gives dag 28 eller snarest derefter, men kan undtagelsesvist planlægges senest dag 43, hvor første vaccination = dag 0. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udbrede intervallet mellem de to doser til 5-6 uger.

For Vaxzevria®(vaccine fra AstraZeneca) gælder, at det godkendte interval for 2. vaccination er på 4-12 uger, og vaccinens overordnede effekt forventes at være ens, uanset hvornår man får sit 2. stik, så længe det sker inden for intervallet.

COVID-19 Vaccine Janssen® (vaccine fra Johnson & Johnson) gives i en ét-dosis.