Ansatte speciallæger i almen praksis

Som læge med almen praksis har du mulighed for at ansætte en speciallæge i din praksis.

 

Efter overenskomst om almen praksis er det muligt at ansætte en speciallæge i almen medicin i en ledig kapacitet jf. overenskomstens § 20 og § 21.

Er praksis beliggende i et lægedækningstruet område, har praksis ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år, jf. overenskomstens § 22, stk. 4.

PLO har til brug for ansættelsen udarbejdet en standard kontrakt, som arbejdsgiver skal anvende. 

En ansat læge i almen praksis er ikke dækket af nogen lønoverenskomst. Det er således op til individuel aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte, hvad lønnen skal udgøre.

Procedure i forbindelse med ansættelse af en speciallæge i almen medicin


Følgende dokumenter indsendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller på e-mail: plo@dadl.dk

  1. Skema vedr. ansatte speciallæge efter §§ 20, 21 og 22, stk. 4
  2. Kopi af ansættelseskontrakt, du finder den her Ansættelseskontrakt §§ 20, 21 og 22, stk. 4
  3. Udskrift fra Autorisationsregistret, hvoraf det fremgår, at lægen har speciale i almen medicin.
  4. Dokumentation på erhvervelse af ydernummer fra regionen.
  5. Kopi af samarbejdsudvalgets tilladelse, hvis der ansættes i henhold til § 21.

Når den ansatte læge fratræder, indsendes ophørsblanket til PLO

Særlige forhold i lægedækningstruede områder 

Med overenskomst om almen praksis, OK18, er der skabt mere fleksible muligheder for at ansætte læger i lægedækningstruede områder.

Ansatte speciallæger i almen medicin (lægedækningstruede områder):
Ligger praksis i et lægedækningstruet område, er der ingen begrænsning i antallet af ansatte i praksis. Antallet af ansatte læger må dog maksimalt udgøre antallet af uforbrugte lægekapaciteter i pågældende lægepraksis jf. overenskomstens § 20, stk. 1.

Praksisamanuenser i fase 3 (lægedækningstruede områder):
En læge der er i fase tre af sit uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin, kan, på dispensation givet af samarbejdsudvalget, ansættes i en ledig lægekapacitet jf. overenskomstens § 20, stk. 3.

Administrationsudvalget (lægedækningstruede områder):
For ansatte læger i lægedækningstruede områder, herunder yngre læger, får praksis ret til sygehjælp og kompensation til barsels- og adoptionsbetaling på samme måde som ansatte læger der er medlem af PLO.

For ansatte læger i lægedækningstruede områder, gælder, fra 1. januar 2020, de samme regler, som for alle ansatte læger i kapaciteter.

LÆS MERE om Særlige forhold for lægedækningstruede områder

Den praktiserende læge opfordres som arbejdsgiver til at kontakte Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) på tlf. 3544 8400 med henblik på vejledning i at udfylde ansættelseskontrakten.

OBS til den ansatte læge:
Er du ved at afslutte din speciallægeuddannelse, skal du være opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning om speciallægeanerkendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed op til 6 måneder før du afslutter speciallægeuddannelsen. Du kan læse mere her

Den ansatte læge opfordres til at kontakte sin delforening med henblik på rådgivning i forbindelse med kontraktens indgåelse.