Karriereafklaring

Inden du starter på en ph.d., skal du være sikker på, at det er det rigtige for dig.

Sparringssamtale

Hvis du har brug for hjælp til afklaring, kan du få en sparringssamtale om et ph.d.-forløb med vores karriereudviklingskonsulent. Sparringssamtalen tager udgangspunkt i dit arbejdsliv og de forandringer, som du står overfor. Det er vigtigt, at du selv sætter dagsordenen og forbereder samtalen. Forberedelsen kan fx ske ved at bruge vores karrierefklaringsværktøj.

Mail eller ring til Bodil Gavnholt, bg@dadl.dk / 35 44 81 31.

Erhvervs-ph.d.

De fleste vælger at skrive en almindelig ph.d., men du kan også overveje at søge en erhvervs-ph.d. En erhvervs-ph.d er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en erhvervs-ph.d.-kandidat og et universitet.

Se også LinkedIn-gruppen, hvor du kan udveksle erfaringer med andre interesserede erhvervs-ph.d.ere og virksomheder. Du kan også kontakte Erhvervs-ph.d.-foreningen.