Karriere som forsker

Du kan fortsætte med at forske, hvis du ønsker at blive i forskerverdenen, efter du har skrevet din ph.d. Når du har færdiggjort din ph.d., er du berettiget til at søge stillinger som eksempelvis postdoc eller adjunkt.

Postdoc

Hvis du starter en postdoc inden dit hoveduddannelsesforløb, så vær opmærksom på, at du som udgangpunkt ikke får forlænget seksårsfristen.

Når du er i hoveduddannelsesforløbet, kan du fx kombinere det med en postdoc (en såkaldt delestilling).  Du kan søge om delestillinger hos Det Frie Forskningsråd.

Læs mere om stillingerne som postdoc eller adjunkt og stillingsstrukturen (PDF)  for det videnskabelige personale ved universiteterne.

Doktordisputats

Du har også mulighed for at skrive en doktordisputats. Kravene til en disputats er højere end til en ph.d, idet du skal have publiceret fire eller flere videnskabelige artikler som første forfatter. Ligesom i ph.d.-forløbet skal du skrive en afhandling, som du skal forsvare, og efterfølgende bliver du tildelt titlen dr.med.

Se mere om doktordisputats i Bekendtgørelse om doktorgrader.