Ph.d. i telemedicin: ”Bedst at starte et projekt med et problem i klinikken”

Line Bisgaard Jørgensen undersøger i sin ph.d., hvordan et 3D-kamara mere præcist kan måle størrelsen på diabetiske fodsår.

- Vi starter projekter, fordi vi har et problem i klinikken, som vi gerne vil løse på en eller anden måde. Så får vi fat i firmaer, som kan hjælpe med det. I mine øjne er det den bedste metode: At det ikke er firmaer, der prøver at pådutte os et eller andet, siger Line Bisgaard Jørgensen. Hun er læge, er ca. et år inde i hoveduddannelsesstilling og har orlov til at skrive sin ph.d. på Endokrinologisk afd. M på OUH.

- Der er store muligheder i telemedicin. Vi kan nå flere patienter, og patienterne slipper for at komme ind på sygehuset, så måske giver det bedre patientcompliance. Noget tyder også på, at der er en økonomisk gevinst, men dokumentationen for det er usikker endnu, siger hun.

Læs mere om forsøgene med telemedicin

Hendes forskning skal validere teknologien i form af et 3D-kamera, som man bruger til at diagnosticere og måle diabetiske fodsår. Forsøgene indgår i projekterne under CIMT, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, et forsknings- og innovationscenter mellem Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet og et af flere projekter inden for telemedicin.

Læs mere om CIMT.

- Teknologien med det nye 3D kamera er mere nøjagtig end den traditionelle målemetode med lineal. Med linealen overvurderer man tit sårets størrelsen, siger Line Bisgaard Jørgensen, der også peger på, at truslerne mod den nye teknologi kan være datasikkerheden.

- Vi skal finde nogle løsninger, så vi kan sende data på en sikker måde. Patientsikkerheden kan også være et problem. Når patienterne ikke kommer ind på klinikken så tit, kan vi heller ikke opdage det, hvis der er noget andet i vejen.  Det har faktisk vist sig, at der var flere dødsfald i forbindelse med projektet, men man kan ikke sige, at der er en direkte sammenhæng mellem telemedicin og antallet af dødsfald.

- Som yngre læger skal vi kunne anvende ny teknologi som apps, telemedicin, teletolkning eller sensorer. Vi skal være omstillingsparate, men vi skal også være kritiske, stille krav til teknologierne og fortælle ledelsen, hvis det ikke fungerer. Politikerne skal ikke være alt for begejstrede, for det er nødvendigt med nogle grundige studier af teknologien, inden den implementeres, siger hun.

- Og så er det vigtigt at kunne samarbejde. Jeg har for eksempel arbejdet sammen med ingeniører i mit projekt. Det kræver, at man finder et fælles sprog, og at man er nysgerrig og udforskende, siger Line Bisgaard Jørgensen.

 

 Februar 2018