Personlig assistance til handicappede personer, attest til Arbejdsformidlingen

Indeks 
personlig assistance til handicappede personer, attest til arbejdsformidlingen
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Ved Lov om personlig assistance til handicappede personer. Det drejer sig typisk om handicappede personer, der ønsker tilskud til ansættelse af personlig assistance.
Arbejdsmarkedsstyrelsen finder ikke, at der er hjemmel til uden ansøgerens samtykke at indhente lægelige oplysninger.

I lovgrundlaget og bekendtgørelsen findes der ikke noget, som pålægger lægen at udstede lægeattest i disse forhold. Attestudvalget anbefaler derfor sine medlemmer ikke at udstede disse helbredsattester.

Hvis der undtagelsesvis udfærdiges lægeerklæring, skal der foreligge samtykke fra patienten.