Personalegoder

Regionerne kan tilbyde medarbejderne forskellige skattefrie personalegoder, som fx fri telefon og bredbånd.

Skattelovgivningen giver mulighed for at finansiere sådanne personalegoder via løntræk. På denne måde får arbejdsgiverne ikke en merudgift, og medarbejderen får en del af udgiften finansieret via en lavere skattebetaling.

Regionen kan kun tilbyde de enkelte medarbejdere et personalegode mod løntræk, hvis der er lavet en aftale med organisationen. Det er selvfølgelig frivilligt for de enkelte medarbejdere, om man ønsker at benytte sig af ordningerne.

Aftaler om løntræk skal indgås af Yngre Læger centralt. De lokale tillidsrepræsentanter er ikke bemyndiget til at indgå aftaler.