Pensionister der tager ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver

Der er ingen centrale aftaler om ansættelse af pensionerede, men den enkelte offentlige arbejdsgiver kan have fastsat retningslinjer. De fleste offentlige overenskomster omfatter nemlig ikke pensionerede tjenestemænd og andre, der får udbetalt pension fra en pensionsordning, som det offentlige har bidraget til.

Det betyder, at pensionerede så heller ikke er bundet af overenskomsten. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes derfor i en individuel ansættelsesaftale.

Der er intet til hinder for, at det aftales, at den individuelle aftale helt eller delvist henviser til vilkårene i den relevante overenskomst, der for en eventuel ansættelse på et universitet, vil være AC-overenskomsten

Pensionerede, som påtænker ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver, kan søge rådgivning i sekretariatet.