Pension FAPS

Det er vigtigt at huske din pension, når du skifter fra at være lønmodtager til at være virksomhedsejer med egen praksis. Det kan få stor betydning for din økonomi, hvis du bliver syg eller dør, hvis der ikke sker en fortsat indbetaling til din pensionsordning.

Som medlem af Lægernes Pension må en pause i pensionsindbetalingerne ikke vare mere end ét år – altså, du skal selv begynde at indbetale inden et år efter, du er stoppet som lønmodtager. Hvis der går længere tid, skal du kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger for igen at kunne indbetale til din pensionsordning.

Har du en anden pensionskasse, anbefaler FAPS, at du tager kontakt til dem, og hører om mulighederne for at fortsætte som selvbetaler med egen virksomhed.