Pension ansat i kommune

 

 

Når du begynder din ansættelse i kommunen, opretter din arbejdsgiver en pensionsordning i Lægernes Pensionskasse.
Det samlede pensionsbidrag udgør pr. 1. april 2016 18,26% af de pensionsgivende løndele.
Du kan læse mere om reglerne for pension i overenskomstens § 12.