Penge til lokale aktiviteter

I Yngre Lægers budget 2019 er der afsat kr. 1,25 mio. kr. til lokale aktiviteter.

Hvad er lokale aktiviteter?

Formålet er at fremme det fagpolitiske yngre lægearbejde lokalt. Lokale aktiviteter kan spænde vidt, det kan være udgifter til kontorhold, sekretærhjælp på sygehusene, temamøder/dage, seminarer, internater, kurser/møder med efterfølgende middag.

Generelt retter muligheden sig således mod at finansiere fagpolitiske aktiviteter, der ikke rutinemæssigt forekommer.

Rekvirerer du et af vores kurser, kan du også søge om økonomisk støtte til afvikling af kurset. Det kan fx være støtte til lokaler, sandwich, kaffe etc. 

Sådan søger du

Udfyld skemaet i så god tid som muligt.

Gør opmærksom på, om ansøgningen drejer sig om kursusforløb, netværksgrupper, supervisionsgrupper etc. (forplejning til disse forløb vil typisk bestå af sandwich og drikkevarer, mens middag bevilges max en gang pr. halve år til samme afdeling/gruppe).

Sådan bliver beløbet udbetalt

Udbetaling kan foregå på flere måder:
• Du sender fakturaen direkte til Yngre Læger, som betaler.
• Du har selv lagt beløbet ud, sender bilaget til Yngre Læger og får refusionen tilsendt.