Penge til lokale aktiviteter

I Yngre Lægers budget 2021 er der afsat kr. 1,25 mio. kr. til lokale aktiviteter.

Hvad er lokale aktiviteter?

Formålet er at fremme det fagpolitiske yngre lægearbejde lokalt. Lokale aktiviteter kan spænde vidt, det kan være udgifter til kontorhold, sekretærhjælp på sygehusene, temamøder/dage, seminarer, internater, kurser/møder med efterfølgende middag. Yngre Læger giver op til 200 kr. pr. person i tilskud til efterfølgende middag.

Generelt retter muligheden sig således mod at finansiere fagpolitiske aktiviteter, der ikke rutinemæssigt forekommer.

Når du stopper som TR, er du velkommen til at invitere din afløser på cafe el.lign., hvor I i ro og mag kan tale overlevering. Yngre Læger betaler op til 300 kr. pr. person til at dække udgifterne. 

Rekvirerer du et af vores kurser, kan du også søge om økonomisk støtte til afvikling af kurset. Det kan fx være støtte til lokaler, sandwich, kaffe etc. Yngre Læger giver op til 200 kr. pr. person i tilskud til efterfølgende middag. (Middag bevilges max en gang pr. halve år til samme afdeling/gruppe).

Sådan søger du

Udfyld skemaet i så god tid som muligt.

Gør opmærksom på, om ansøgningen drejer sig om kursusforløb eller opstart af netværksgrupper/supervisionsgrupper etc. (forplejning til disse forløb vil typisk bestå af sandwich og drikkevarer).

Sådan bliver beløbet udbetalt

Udbetaling kan foregå på flere måder:
• Du sender fakturaen direkte til Yngre Læger, som betaler.
• Du har selv lagt beløbet ud, sender bilaget til Yngre Læger og får refusionen tilsendt.