Patientoplevet kvalitet

Ved siden af den behandlingsmæssige og lægefaglige kvalitet er det afgørende, at den patientoplevede kvalitet er en del af vurderingen af ydelserne i sundhedsvæsnet.

Patienternes viden, kompetencer og ressourcer skal systematisk inddrages i behandlingen. Og patienternes oplevelse af kvalitet skal systematisk indgå i evalueringen og vurderingen af ydelserne.

Yngre Læger anbefaler, sammen med de øvrige parter i Sygehussamarbejdet, at den patientoplevede kvalitet løftes uden at koble finansiering til kvalitetsmålene. De internationale erfaringer med at koble økonomisk finansiering til opfyldelsen af kvalitetsmål er tvetydige eller decideret dårlige. Der findes ikke præmieringssystemer, der kan sikre patientoplevet god kvalitet og pleje.

Sygehussamarbejdet anbefaler, at de otte nationale mål for sundhedsområdet - herunder bedre sammenhængende patientforløb og øget patientinddragelse - operationaliseres regionalt og lokalt med fokus på at højne den patientoplevede kvalitet.

Læse hele udspillet fra Sygehussamarbejdet #Sundhedforpengene (PDF - foråret 2018)