Patientledsagelse, ambulancekørsel mv.

Indeks 
patientledsagelse, ambulancekørsel mv.
Opdateret 
01.04.2016
Forklaring 

Honorarene er minimumstakster, som reguleres årligt.

For praktiserende læger gælder det, at der i forbindelse med sygesikringsydelser honoreres for patientledsagelse i ambulance efter bestemmelserne i Landsoverenskomsten.