Patientklagesystemet

Patientklagesystemet skal gentænkes

Patienter har mulighed for at klage, hvis de er utilfredse med den behandling, de har modtaget i sundhedsvæsenet. Siden 2011 har borgeren skullet vælge imellem, om der skal klages over konkrete sundhedspersoner eller behandlingsforløbet som helhed. Borgerens valg af klagetype har betydning for, om en mulig kritik skal rettes imod en bestemt sundhedsperson (disciplinærnævnsklage) eller imod afdelingen/arbejdsstedet (forløbsklage). 

Årligt er der ca. 5.000 patientklager, som involverer læger, og tallet er stigende. Sagerne er fordelt nogenlunde ligeligt på forløbs- og disciplinærnævnssager. Cirka otte ud af 10 af disse sager ender med, at der ikke kan udtales kritik. 

Indførelsen af forløbsklager og dialogsamtaler i 2011 er en forbedring af patientklagesystemet, men der er stadig store udfordringer:

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger i 2020 på hhv. 16 og 14 måneder* for disciplinærnævns- og forløbsklager ("STPK i tal" tilgået maj 2021) 
  • Selvom langt størstedelen af patientklagesager afsluttes uden kritik, er processen ofte følelsesmæssigt belastende for de involverede sundhedspersoner**. Således svarer cirka fire ud af 10 læger med erfaring med disciplinærnævnsklager, at det har haft negativ eller meget negativ indflydelse i ’mit faglige virke’, og fem ud af 10 at det har haft negativ eller meget negativ indflydelse i ’mit privatliv’***.
  • Mere end halvdelen af patienterne ’uenige eller meget uenige’ i, at de forstod begrundelsen for afgørelsen. Det skyldes blandt andet, at de fleste sager afsluttes uden kritik****.

Lægeforeningen arbejder for:

  • En gentænkning af patientklagesystemet med fokus på at sagsbehandlingstiden reduceres markant og den negative følelsesmæssige reduceres.
  • Større fokus på dialogsamler som et effektivt værktøj til at møde patienten, som oplever, at noget er gået galt.
  • Øget transparens i Styrelsen for Patientklagers sagsgange og afgørelser.
  • Erfaringer fra klagesager skal bruges til at forbedre behandlingen i sundhedsvæsenet.

Styrelsen for Patientklager i tal

** Søren Birkeland & Ole Nørskov: The impact of complaints on clinicians, Ugeskrift for Læger 2018;180:V0317025

*** Lægeforeningen (2020) medlemsundersøgelse vedrørende patientsikkerhed

**** COWI (2015) Evaluering af sundhedsvæsenets patientklagesystem, februar 2015, Ministeriet for Sundhed