Patienterstatningen Patientskadeerklæring - uden supplerende attest

Indeks 
patientskadeerklæring, uden supplerende attest
Kategori 
Attester vedr. forsikring og pension
ID-nr. 
04.08.01.02
Attestform 
Blanket
Honorar 
736 kr.
Rekvirent 
Patienterstatningen
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
07.05.2021