Patienterstatningen, Lægemiddelskadeerklæring

Indeks 
Patienterstatningen, lægemiddelskadeerklæring
Kategori 
Attester vedr. forsikring og pension
ID-nr. 
04.08.02.02
Attestform 
Blanket
Honorar 
736 kr.
Rekvirent 
Patienterstatningen
Opdateret 
07.05.2021