Patienterstatningen, anmodning om journaloplysninger

Indeks 
patienterstatningen, anmoder om journaloplysninger
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Lægerne har pligt til at fremsende relevant journalmateriale til Patienterstatningen, når Patienterstatningen anmoder herom. Lægen kan ikke kræve honorar for fremsendelse af oplysninger til Patienterstatningen. Patienterstatningen beder i sit brev til lægen om, at lægen også udfylder et anmeldelsesskema, da det vil være en hjælp i deres sagsbehandling. Men det er ikke noget, som lægen har pligt til. Det er vigtigt, at journalmaterialet fremsendes så hurtigt som muligt til Patienterstatningen af hensyn til den videre sagsbehandling i Patienterstatningen. Patienterstatningen oplyser i brevet til lægen, at samtykket fra patienten er givet ved digital signatur. Patienterstatningen står således inde for, at der foreligger et samtykke fra patienten.