Patienters egenbetaling

Patienters egenbetaling

Vær opmærksom på, at du har særlige forpligtelser til at vejlede patienter om deres ret til vederlagsfri behandling, før du tilbyder ydelser, som patienten selv skal betale for.

Disse forpligtelser kan du finde i overenskomstens afsnit om etiske retningslinjer 

Find overenskomsten her.

Du kan endvidere finde et eksempel på en erklæring om egenbetaling, som patienter i visse situationer skal underskrive.

Se forslag til en sådan erklæring her.