Patienterne skal have hurtigere svar

14. september 2015

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Det var en stor lettelse, da Lægeforeningen for nylig fik melding om, at Danske Regioner har droppet at give patienterne umiddelbar adgang til egne journalnotater og laboratoriesvar på sundhed.dk i stedet for, at de som nu skulle vente op til to uger. Vi har været meget bekymrede for denne ændring, som oprindeligt skulle indføres fra den 9. september i år. I stedet har Danske Regioner besluttet at starte med en mere moderat udgave af ordningen, hvor oplysningerne bliver tilgængelige for patienterne efter 3-5 dage. Det er vi glade for.

Det er vigtigt at understrege, at Lægeforeningen fra start har ment, at det er urimeligt, at patienter har skullet vente op til to uger på at kunne se deres journalnotater og laboratoriesvar. Patienter bør have hurtigt adgang til information på sundhed.dk. Det kan give større overblik over deres forløb og bedre mulighed for at kunne forberede sig til samtale med lægen og andre sundhedsprofessionelle.

Derfor var det helt rigtigt af regionerne at ville skære forsinkelsen ned. Men helt at fjerne den er ikke løsningen, selv om jeg godt ved, at mange patienter kan have gavn af et straks-svar. Vores bekymring gik da heller ikke på den resursestærke patient, der har kronisk sygdom og afventer et svar på en rutineprøve. Men det er ikke rimeligt, at patienter fredag eftermiddag modtager elektronisk besked om f.eks. tilbagefald af alvorlig sygdom. Eller skal forholde sig til differentialdiagnoser og lægelatin i journalen, uden at kunne vende dem med den behandlende læge.

Vi gav derfor også udtryk for, at komplicerede og alvorlige beskeder skal gives mundtligt, inden de bliver tilgængelige på sundhed.dk. Læger har ifølge lovgivningen pligt til at give den type information på en ordentlig og hensynsfuld måde. Det er svært at leve op til, hvis patienten med det samme kan læse f.eks. svar på en undersøgelse i journalnotater på sundhed.dk. Det er også vigtigt, at man som læge selv har fået mulighed for at sætte sig ind i svarene.

Derfor er det positivt, at Danske Regioner har valgt en løsning, hvor patienterne i første omgang kan se journalnotater og laboratoriesvar med 3-5 dages forsinkelse. Der er tale om en overgangsløsning, oplyser Danske Regioner, som giver mulighed for at indhøste de nødvendige erfaringer.

Men hvorfor ikke være endnu mere ambitiøse? Vi mener, at patienter skal have de vigtige og alvorlige prøvesvar hos den behandlende læge så hurtigt som overhovedet muligt og gerne samme dag, som de ligger klar. Det kan lade sig gøre i andre lande, så det må også være målet i det danske sundhedsvæsen.

At løse den udfordring kræver, at man lokalt på afdelingerne diskuterer, hvordan opgaven bedst løses. Det kan være, at man skal kunne booke en tid til svar, når prøven indleveres til undersøgelse. Samtidig skal der være akuttider tilgængelige. Amerikanske Kaiser Permanente er også på dette område en organisation, hvor man kan hente inspiration.

Det er også vigtigt at sikre en hensigtsmæssig information om mulighederne på sundhed.dk. Lægens tid skal bruges til lægeligt arbejde, og derfor vil det være en fordel for alle, at der er præcist og professionelt informationsmateriale tilgængeligt, som kan udleveres til patienterne.

Hvis regionerne tager de nødvendige praktiske forholdsregler, er den nye ordning et vigtigt skridt mod et bedre forløb for patienterne. De får langt hurtigere svar på deres prøver, og de har mulighed for at få svarene uddybet og sat ind i en sammenhæng af deres behandlende læger. Jeg vil opfordre til, at man alle steder forholder sig til, hvordan beslutningen kan understøttes ved bedre arbejdsgange for information og dialog med patienterne. Fører beslutningen om patienternes hurtigere adgang til oplysninger ikke til ændret adfærd i klinikken, så medfører det ikke forbedringer for patienterne.

 

Leder bragt i Ugeskrift for Læger nr. 19/2015.