Patientansvarlig læge (PAL)

På dette site kan du finde relevant materiale der omhandler den patientansvarlige læge.

Hvidbog og aftaler

Erfaringer med patientansvarlig læge

Yngre Lægers holdning

Patientansvarlig læge er også en opgave for yngre læger - se mere her.