Patientansvarlig læge (PAL)

Patientansvarlig læge er også en opgave for yngre læger - se mere her.

Udrulningen af patientansvarlig læge på sygehusene er i fuld gang. Fra 2020 vil der blive målt på, om patienterne oplever, at de har en patientansvarlig læge. Den nationale målsætning er, at mindst 90 pct. af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at det har de.

Hvidbog og aftaler

Erfaringer med patientansvarlig læge

Yngre Lægers holdning