Patientansvarlig læge (PAL)

Konferencen den 29. september er udskudt til på ubestemt tid.

Yngre Læger og Overlægeforeningen inviterer til konference om patientansvarlig læge
Konferencen retter sig mod overlæger, speciallæger og yngre læger sidst i hoveduddannelsen, der gerne vil vide mere om ordningen, samt læger der allerede varetager funktionen som patientansvarlig læge.

Konferencen finder sted mandag den 29. september kl. 9.30-16.00 hos IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V.
Du kan melde dig til her.

Hvidbog og aftaler

Erfaringer med patientansvarlig læge

Yngre Lægers holdning

Patientansvarlig læge er også en opgave for yngre læger - se mere her.