Patientansvarlig læge (PAL)

Patientansvarlig læge er også en opgave for yngre læger - se mere her.

Udrulningen af patientansvarlig læge på sygehusene er i fuld gang. Patientansvarlig læge skal være endeligt implementeret i hele sygehusvæsenet ultimo 2019. Fra 2020 vil der blive målt på, om patienterne oplever, at de har en patientansvarlig læge. Den nationale målsætning er, at mindst 90 pct. af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at det har de.

Hvidbog og aftaler

Erfaringer med patientansvarlig læge

Yngre Lægers holdning