Patientansvarlig Læge - også en opgave for yngre læger

Yngre Læger har siden 2014 arbejdet aktivt for, at alle patienter får tilknyttet én læge, som har ansvar for det samlede behandlingsforløb - en patientansvarlig læge.

Indsatsen har givet resultat!

Sammen med Danske Regioner, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse har Yngre Læger formuleret et nationalt rammepapir og sat 20 pilotprojekter i gang på sygehuse rundt om i landet. Og i 2016 har regeringen optaget ambitionen og integreret den patientansvarlige læge i kræftplan 4. Inden 2020 skal 90 pct. af alle kræftpatienter opleve, de har en patientansvarlig læge. Og der er enighed om, at initiativerne på sigt skal omfatte alle patienter. 

Yngre læger er allerede nogen steder i dag patientansvarlig læge, og rollen vil blive endnu mere udbredt blandt yngre læger i fremtiden - og rollen er under alle omstændigheder en del af fremtidens sygehusvæsen og dermed et vigtigt element at kvalificere sig til som led i uddannelsesforløbet.