På pension - hvordan gør jeg?

Overvejer du at gå pension nu eller i nærmeste fremtid? Så skal du være opmærksom på en række forhold.

Først og fremmest er det en god ide at forberede sig i god tid ved at få et overblik over dine fremtidige indtægter som pensionist – både for dig og for din evt. ægtefælle.

Når du stopper på arbejdsmarkedet, vil du normalt have indtægter flere steder fra:

Tjenestemandspension

Hvis du er tjenestemand, vil du have en livsvarig tilsagnspension fra staten, du er ansat hos. Pensionen afhænger af både antal år, du har været ansat som tjenestemand og din lønramme. Tjenestemandsansatte overlæger er ansat i lønramme 37, mens tjenestemandsansatte stabsoverlæger er ansat i lønramme 38.

Den eksakte pensionsanciennitet kan du få oplyst ved at kontakte den HR-enhed, hvor du er ansat. Hvis du overvejer at sige op, kan det være en god ide at skele til, hvornår du opnår et ekstra pensionsår, således at du opnår en større livsvarig pension.

Hvis du agter at lade dig pensionere inden folkepensionsalderen, skal du være opmærksom på, at der varigt trækkes mellem 1 og 1½ % af din pension for hvert år inden folkepensionsalderen, du vælger at gå på pension.

Tjenestemandspensionen er reguleret i Lov om tjenestemandspension.

Pension fra Lægernes Pension og Bank

Alle overlæger og stabslæger får pension fra Lægernes Pension og Bank. Som tjenestemandsansat er der indbetalt pension af bl.a. tillæg udenover tjenestemandslønnen. Som overenskomstansat er der indbetalt pension af hele lønnen inkl. tillæg.

Du vil i pensionskassen få en livsvarig alderspension. Du kan endvidere have aldersopsparing eller en ratepensionsordning i pensionskassen.

Du kan finde mere information hos Lægernes Pension og Bank, hvor der også er mulighed for at kontakte en pensionsrådgiver og aftale et møde.

Anden pension

Herudover har du ret til pension fra ATP og folkepension, og du kan evt. have ret til udbetaling fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Du kan få et samlet pensionsoverblik over hvilken pension, du har på Pensionsinfo.

Husk at sikre pension til din ægtefælle i tilfælde af dødsfald

Retten til ægtefællepension efter en tjenestemand kræver, at ægteskabet skal være indgået

  • før den afdøde tjenestemand er fyldt 65 år, og
  • før den afdøde tjenestemand er afskediget med ret til egenpension, og
  • mindst 3 måneder før evt. dødsfald,
  • med mindre dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Tjenestemandspensionsloven giver ikke mulighed for samleverpension.

For ansatte på overenskomst med pension fra Lægernes Pension og Bank kræver en ret til ægtefællepension efter en overlæge eller stabslæge, at ægteskabet (eller registreret partnerskab) er indgået:

  • mindst tre måneder før dødsfaldet, medmindre overlægens død skyldes et ulykkestilfælde eller et akut sygdomstilfælde, som ikke er et led i en bestående sygdom
  • før overlægen fylder 65 år
  • før overlægens eventuelle invalidepensionering.

    I pensionskassen er der også mulighed for samleverpension, hvis samlivet er indledt før det fyldte 65. år, og inden overlægen pensioneres.

De nærmere regler og forskellige muligheder for ægtefælledækning, kan fås ved at henvende sig til Lægernes Pension og Bank på 33 12 21 41 eller email lpk@lpk.dk.

Har du pension til gode efter ansættelse i Sverige?

Pensionen skal søges, når man går på pension i Danmark. Man skal søge via hjemmesiden Udbetaling Danmark (under pension/udenlandsk pension).
Er du i tvivl om, hvorvidt du er pensionsberettiget, så ring til Försäkringskassan på +46 498 200 700 og oplys dit svenske CPR nr. samt nuværende adresse. Du kan finde yderligere oplysninger hos Försäkringskassan.