Overlægestilling - ansøgning og ansættelse

Der er ingen centrale regler, der skal opfyldes, for at blive ansat i en overlægestilling, og der er heller ikke en centralt fastsat ansættelsesprocedure. Det er op til de enkelte regioner.

Der skal være en stillingsbeskrivelse

Ifølge overenskomsten for overlæger skal der i forbindelse med stillingsopslag foreligge en stillingsbeskrivelse, hvor det bl.a. er fastlagt, hvilke særlige funktioner der er forbundet med stillingen, herunder bl.a. ledelsesfunktioner. Se mere i § 2 i overlægeoverenskomsten (PDF)

Ret til en lønforhandling

Vær opmærksom på, at du har ret til en lønforhandling i forbindelse med din ansættelse som overlæge.

Når du søger en overlægestilling, hvad så?

Læs mere her.