Overlægers overenskomst

Overenskomster for overlæger ansat på hospital/sygehus. Den er gældende fra 1. april 2018.