Overlægers løn i regionerne

Grundlønninger pr. 1. april 2018
Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2000 er 1.358890

Overlæge ansat efter overenskomst: 

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn + fast tillæg549.100746.166,0062.180,50
Fleksibilitetstillæg (1)12.30016.714,001.392,83
Løn i alt 762.880,0063.573,33

Overlæger som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse: 

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 576.868,0048.072,33
Tillæg124.300168.910,0014.075,83
Løn i alt 745.778,0062.148,17
+ Fleksibilitetstillæg (1)12.30016.714,001.392,83
Løn i alt 762.492,0063.541,00

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 576.868,0048.072,33
Overlæger + tillæg129.700176.248,0014.687,33
Løn i alt 753.116,0062.759,67

 

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 576.868,0048.072,33
Vagtbærende overlæger (2)101.200137.520,0011.460,00
Løn i alt 714.388,0059.532,33

 

 Grundbeløb 31.3.2000Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 656.404,0054.700,33
+ tillæg95.500129.774,0010.814,50
Løn i alt 786.178,0065.514,83


Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.020,62 pr. måned 
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,55 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 23.781 kr. (17.500 i 31.3.2000-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt