Overlægers løn som ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. oktober 2020

Overlæge ansat efter overenskomst:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn 738.048777.330,0064.777,50
Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.412,001.451,00
Løn i alt 794.742,0066.228,50

Overlæger som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse: 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 600.960,0050.080,00
Tillæg167.072175.964,0014.663,67
Løn i alt 776.924,0064.743,67
+ Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.412,00

1.451,00

Løn i alt 794.336,0066.194,67

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 600.960,0050.080,00
Overlæger + tillæg174.330183.609,0015.300,75
Løn i alt 784.569,0065.380,75

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 600.960,0050.080,00
Vagtbærende overlæger (2)136.023143.263,0011.938,58
Løn i alt 744.223,0062.018,58

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 683.818,0056.984,83
+ tillæg128.362135.194,0011.266,17
Løn i alt 819.012,0068.251,00


Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.063,23 pr. måned 
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,88 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.774 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt

Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1.053224