Overlægers løn som ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. oktober 2018

Overlæge ansat efter overenskomst:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn + fast tillæg738.048752.985,0062.748,75
Fleksibilitetstillæg (1)16.53216.867,001.405,58
Løn i alt 769.852,0064.154,33

Overlæger som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse: 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 582.139,0048.511,58
Tillæg167.072170.453,0014.204,42
Løn i alt 752.592,0062.716,00
+ Fleksibilitetstillæg (1)16.53216.867,001.405,58
Løn i alt 769.459,0064.121,58

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 582.139,0048.511,58
Overlæger + tillæg174.330177.858,0014.821,50
Løn i alt 759.997,0063.333,08

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 582.139,0048.511,58
Vagtbærende overlæger (2)136.023138.776,0011.564,67
Løn i alt 720.915,0060.076,25

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 662.402,0055.200,17
+ tillæg128.362130.960,0010.913,33
Løn i alt 793.362,0066.113,50


Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.029,93 pr. måned 
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,88 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 23.998 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt

Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1.020238