Overlægers løn som ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. april 2021

Overlæge ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge efter overenskomst:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn 738.048783.160,0065.263,33
Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.542,001.461,83
Løn i alt 800.702,0066.725,17

 

Overlæge ansat efter 01.04.2021 efter overenskomst 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn + fast708.048751.326,0062.610,50
Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.542,001.461,83
Løn i alt 768.868,0064.072,33


Overlæger ansat før 01.04.2021, eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge, som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 605.467,0050.455,58
Tillæg167.072177.284,0014.773,67
Løn i alt 782.751,0065.229,25
+ Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.542,00

1.461,83

Løn i alt 800.293,0066.691,08

 

Overlæger ansat efter 01.04.2021 som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 605.467,0050.455,58
Tillæg137.072145.450,0012.120,83
Løn i alt 750.917,0062.576,42
+ Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.542,00

1.461,83

Løn i alt 768.459,0064.038,25

 

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 605.467,0050.455,58
Overlæger + tillæg174.330184.986,0015.415,50
Løn i alt 790.453,0065.871,08

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 605.467,0050.455,58
Vagtbærende overlæger (2)136.023144.337,0012.028,08
Løn i alt 749.804,0062.483,67

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 688.947,0057.412,25
+ tillæg128.362136.208,0011.350,67
Løn i alt 825.155,0068.762,92


Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.071,20 pr. måned 

GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,88 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.960 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt

Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1.061123