Overlægers løn som ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. oktober 2019

Overlæge ansat efter overenskomst:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn + fast tillæg738.048758.769,0063.230,75
Fleksibilitetstillæg (1)16.53216.996,001.416,33
Løn i alt 775.765,0064.647,08

Overlæger som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse: 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 586.619,0048.884,17
Tillæg167.072171.763,0014.313,58
Løn i alt 758.373,0063.197,75
+ Fleksibilitetstillæg (1)16.53216.996,001.416,33
Løn i alt 775.369,0064.614,08

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 586.610,0048.884,17
Overlæger + tillæg174.330179.224,0014.935,33
Løn i alt 765.834,0063.819,50

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 586.610,0048.884,17
Vagtbærende overlæger (2)136.023139.842,0011.653,50
Løn i alt 726.452,0060.537,67

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 667.490,0055.624,17
+ tillæg128.362131.966,0010.997,17
Løn i alt 799.456,0066.621,33


Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.037,84 pr. måned 
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,88 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.182 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt

Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1.028075