Overlægers løn som ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. oktober 2021

Overlæge ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge efter overenskomst:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn 738.048785.633,0065.469,42
Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.598,001.466,50
Løn i alt 803.231,0066.935,92

 

Overlæge ansat efter 01.04.2021 efter overenskomst 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn + fast708.048753.699,0062.808,25
Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.598,001.466,50
Løn i alt 771.297,0064.274,75


Overlæger ansat før 01.04.2021, eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge, som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 607.379,0050.614,92
Tillæg167.072177.844,0014.820,33
Løn i alt 785.223,0065.435,25
+ Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.598,00

1.466,50

Løn i alt 802.821,0066.901,75

 

Overlæger ansat efter 01.04.2021 som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 607.379,0050.614,92
Tillæg137.072145.910,0012.159,17
Løn i alt 753.289,0062.774,08
+ Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.598,00

1.466,50

Løn i alt 770.887,0064.240,58

 

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 607.379,0050.614,92
Overlæger + tillæg174.330185.570,0015.464,17
Løn i alt 792.949,0066.079,08

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 607.379,0050.614,92
Vagtbærende overlæger (2)136.023144.793,0012.066,08
Løn i alt 752.172,0062.681,00

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 691.123,0057.593,58
+ tillæg128.362136.63811.386,50
Løn i alt 827.761,0068.980,08
    


Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.074,59 pr. måned 

GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,88 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.039 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt

Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1.064474