Overlægers løn som ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. januar 2020

Overlæge ansat efter overenskomst:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn + fast tillæg738.048771.316,0064.276,33
Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.277,001.439,75
Løn i alt 788.593,0065.716,08

Overlæger som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse: 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 596.310,0049.692,50
Tillæg167.072174.603,0014.550,25
Løn i alt 758.373,0063.197,75
+ Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.277,001.439,75
Løn i alt 788.190,0065.682,50

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 596.310,0049.692,50
Overlæger + tillæg174.330182.188,0015.182,33
Løn i alt 778.498,0064.874,83

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 596.310,0049.692,50
Vagtbærende overlæger (2)136.023142.154,0011.846,17
Løn i alt 738.464,0061.538,67

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 678.527,0056.543,92
+ tillæg128.362134.148,0011.179,00
Løn i alt 812.675,0067.722,92


Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.055,00 pr. måned 
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,88 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.582 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt

Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1.045075