Overlægers løn som ansat på hospital/sygehus

Grundlønninger pr. 1. april 2020

Overlæge ansat efter overenskomst:

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Grundløn + fast tillæg738.048774.268,0064.522,33
Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.343,001.445,25
Løn i alt 791.611,0065.967,58

Overlæger som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse: 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 598.593,0049.882,75
Tillæg167.072175.271,0014.605,92
Løn i alt 773.864,0064.488,67
+ Fleksibilitetstillæg (1)16.53217.343,001.445,25
Løn i alt 791.207,0065.933,92

Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer. 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 598.593,0049.882,75
Overlæger + tillæg174.330182.885,0015.240,42
Løn i alt 781.478,0065.123,17

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 51 598.593,0049.882,75
Vagtbærende overlæger (2)136.023142.698,0011.891,50
Løn i alt 741.291,0061.774,25

 

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 681.125,0056.760,42
+ tillæg128.362134.661,0011.221,75
Løn i alt 815.786,0067.982,17


Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt 
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.059,04 pr. måned 
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 18,88 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 24.676 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt

Reguleringssatsen for grundbeløb 31.3.2018 er 1.049075