Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
1. kvartal 2018Alle regionerRegion NordRegion MidtRegion SydRegion HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger66.71468.36366.799

66.612

66.27067.140
Specialeansvarlige overlæger73.17474.41971.22473.34972.13174.331
Ledende overlæger/professorer84.137

85.154

81.49685.81384.24784.489
Overlæger (ansat før 1996)69.91471.48969.95472.50769.11469.334
       

 

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Bruttoløn gns.      
1. kvartal 2018Alle regionerRegion NordRegion MidtRegion SydRegion HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger88.82692.92290.23189.83286.23290.793
Specialeansvarlige overlæger89.01991.01784.23988.79285.05595.714
Ledende overlæger/professorer100.776103.61998.071102.379100.73799.916
Overlæger (ansat før 1996)80.77483.94081.71381.46178.15783.694

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger