Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
2020 1.kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger69.96171.43670.12369.81369.51970.496
Speciealansvarlige overlæger77.82479.79477.22478.01375.24477.553
Ledende overlæger88.33690.01085.67489.71188.86087.722
Overlæger (ansat før 1996)73.39975.68472.05075.13172.54573.307
Speciealansvarlige overlæger/professorer73.63275.07671.48973.50975.13577.429

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Bruttoløn gns.       
2020 1.kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger93.16997.44794.42893.98490.86895.154
Speciealansvarlige overlæger97.48699.65795.70897.44292.69399.317
Ledende overlæger/professorer107.498112.053105.311107.731108.154104.836
Overlæger (ansat før 1996)84.26087.41683.25584.09282.54388.319
Speciealansvarlige overlæger/professorer85.98491.08482.53886.49184.76788.166

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger