Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
3. kvartal 2017Alle regionerRegion NordRegion MidtRegion SydRegion HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger66.54068.37966.674

66.406

66.00667.066
Specialeansvarlige overlæger72.79574.35471.17172.67871.71574.258
Ledende overlæger/professorer84.051

84.782

81.17585.96084.45484.159
Overlæger (ansat før 1996)69.65870.84169.01172.03468.94969.013

 

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Bruttoløn gns.      
3. kvartal 2017Alle regionerRegion NordRegion MidtRegion SydRegion HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger88.88993.69690.34990.18185.94190.893
Specialeansvarlige overlæger88.07190.10785.12387.60684.07993.917
Ledende overlæger/professorer100.348103.74097.776101.514100.91598.209
Overlæger (ansat før 1996)80.51382.96981.48981.65178.26082.059

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger