Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
2. kvartal 2018Alle regionerRegion NordRegion MidtRegion SydRegion HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger66.97168.63767.065

66.853

66.64867.403
Specialeansvarlige overlæger73.42674.82471.46773.58872.86174.520
Ledende overlæger/professorer84.631

85.467

81.79386.37685.40784.489
Overlæger (ansat før 1996)70.32172.65169.20072.41070.38869.736
       

 

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Bruttoløn gns.      
2. kvartal 2018Alle regionerRegion NordRegion MidtRegion SydRegion HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger89.24193.39890.38790.39988.06391.170
Specialeansvarlige overlæger89.47392.53284.57589.25286.77195.412
Ledende overlæger/professorer101.247104.20698.395102.591102.18398.548
Overlæger (ansat før 1996)80.58083.40781.02081.49479.22082.898

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger