Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
2021 2. kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger70.90272.41770.97770.58970.50471.557
Speciealansvarlige overlæger78.27679.76578.16278.02776.33478.405
Ledende overlæger89.82390.93088.67190.72489.99988.710
Overlæger (ansat før 1996)74.18876.59372.94974.26474.06574.216
Speciealansvarlige overlæger/professorer74.90777.58272.77574.45775.67278.715

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Bruttoløn gns.       
2021 2. kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger95.25699.21296.36295.44892.45499.990
Speciealansvarlige overlæger99.699102.25496.88298.71692.988104.014
Ledende overlæger/professorer109.700113.843108.898110.012109.567106.805
Overlæger (ansat før 1996)86.24488.01385.49985.86784.20593.076
Speciealansvarlige overlæger/professorer88.53895.08684.96188.51786.50091.373

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.