Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
2021 1.kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger70.52672.04570.62770.14570.10971.386
Speciealansvarlige overlæger77.99179.78677.81277.64775.89178.305
Ledende overlæger89.36490.84987.79090.35189.56388.405
Overlæger (ansat før 1996)73.94676.07972.58373.87473.77374.094
Speciealansvarlige overlæger/professorer74.70877.46072.40574.21175.56078.445

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

 

Bruttoløn gns.       
2021 1.kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger94.71798.78995.65494.55792.40398.849
Speciealansvarlige overlæger99.805102.23696.26798.17792.427106.635
Ledende overlæger/professorer109.073114.906107.650109.117108.790106.320
Overlæger (ansat før 1996)86.68188.50686.08585.07483.98097.178
Speciealansvarlige overlæger/professorer88.04694.17783.96288.03786.46390.267

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.