Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
4. kvartal 2017Alle regionerRegion NordRegion MidtRegion SydRegion HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger66.93868.59266.784

66.702

66.50067.915
Specialeansvarlige overlæger73.16574.45971.31373.18371.95374.783
Ledende overlæger/professorer84.155

85.025

82.09585.60484.08884.477
Overlæger (ansat før 1996)69.89271.12869.21872.11969.12169.508

 

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Bruttoløn gns.      
4. kvartal 2017Alle regionerRegion NordRegion MidtRegion SydRegion HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger89.18693.85689.71890.07386.55492.482
Specialeansvarlige overlæger89.25389.77985.46789.13384.54896.965
Ledende overlæger/professorer100.769103.63498.785101.806100.311100.520
Overlæger (ansat før 1996)80.73283.87082.51580.90677.95782.799

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger