Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
2020 3.kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger70.21771.68370.33969.93169.84370.773
Speciealansvarlige overlæger77.62579.83977.39077.31775.49277.647
Ledende overlæger88.77290.15686.53589.58889.56787.923
Overlæger (ansat før 1996)73.98575.63472.89074.94173.23074.792
Speciealansvarlige overlæger/professorer74.23375.78972.34673.92775.48877.961

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

 

Bruttoløn gns.       
2020 3.kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger93.77597.32695.33494.42291.36696.303
Speciealansvarlige overlæger98.027100.56597.78497.25592.054100.521
Ledende overlæger/professorer108.586112.720107.390108.413109.204105.191
Overlæger (ansat før 1996)85.60187.62185.40285.16584.00888.635
Speciealansvarlige overlæger/professorer87.10292.41183.41487.27386.04488.731

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregningerBruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.