Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
2019 4. kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger68.87370.22968.96668.63568.50269.485
Speciealansvarlige overlæger76.34278.45876.04476.23374.27376.309
Ledende overlæger87.46487.85686.11888.14388.01887.025
Overlæger (ansat før 1996)72.36574.72871.20774.03971.46372.551
Speciealansvarlige overlæger/professorer72.48073.76270.39372.39573.99476.204

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Bruttoløn gns.       
2019 4. kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger91.89095.51093.02892.56089.36195.388
Speciealansvarlige overlæger95.991100.30195.45795.04590.66297.786
Ledende overlæger/professorer106.193108.940105.236105.891106.892103.899
Overlæger (ansat før 1996)83.32687.30182.91783.75181.13886.378
Speciealansvarlige overlæger/professorer84.41488.11681.07585.39083.61586.934

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger