Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
2020 4.kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger70.75471.98870.79970.28470.48771.476
Speciealansvarlige overlæger78.14980.14678.35277.85575.69778.166
Ledende overlæger89.69090.33088.37490.10390.22289.362
Overlæger (ansat før 1996)74.19975.80473.49875.12973.59173.558
Speciealansvarlige overlæger/professorer74.84377.59872.39574.44975.68578.328

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

 

Bruttoløn gns.       
2020 4.kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger95.02998.28296.44795.06092.70498.580
Speciealansvarlige overlæger99.270102.41898.23598.14692.873102.525
Ledende overlæger/professorer109.386113.551108.788108.576109.426107.400
Overlæger (ansat før 1996)86.08688.46786.11285.14984.08190.316
Speciealansvarlige overlæger/professorer88.06194.14283.90088.32886.34789.152

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.