Overlægers gennemsnitslønninger

Tabellerne viser gennemsnitslønningerne pr. måned i de enkelte regioner opgjort på stillingsbetegnelse.

Nettoløn gns.      
2019 3. kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger68.20069.65568.35668.15867.70168.767
Speciealansvarlige overlæger75.80677.28675.49375.88973.65675.634
Ledende overlæger86.33787.49484.10787.71686.74585.821
Overlæger (ansat før 1996)71.65473.18570.63973.13470.96271.683
Speciealansvarlige overlæger/professorer71.93773.21369.90671.86873.24175.703

Nettolønnen indeholder ud over grundlønnen lokalt aftalte løntillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og resultatløn samt evt. overgangstillæg og åremålstillæg), men indeholder ikke bidrag til pension  og vagthonorering.

Når du i forbindelse med ny stilling forhandler løn, tilråder vi, at du anvender oplysningerne om nettoløn, da lokalt aftalte tillæg altid er pensionsgivende medmindre andet aftales.

Bruttoløn gns.       
2019 3. kvartalAlle regionerRegion NordRegion MidtRegion Syd Region HovedstadenRegion Sjælland
Stilling      
Overenskomstansatte overlæger91.35095.32592.79992.45888.61394.203
Speciealansvarlige overlæger94.81297.83293.35294.01890.44897.038
Ledende overlæger105.113109.101103.381105.857105.461101.832
Overlæger (ansat før 1996)82.46984.41982.38882.41380.42286.994
Speciealansvarlige overlæger/professorer84.06487.90980.92284.93483.06586.798

Bruttolønnen indeholder (udover elementerne i nettolønnen) bidrag til pension, feriegodtgørelse, vagthonorering og udetjeneste. Bemærk, bruttolønnen ikke indeholder værdien af tjenestemandspension eller udbetaling af effektiv arbejde under vagt.

Kilde: KRL (Regioner og Kommuners løndatakontor) og egne beregninger