Overlæger og stabslægers løn i staten

Se hele løntabellen for statsansatte overlæger og stabslæger

Gældende pr. 1. april 2018 

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,069683

Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet

 
Månedsløn
Lønramme 3746.450,42
Overlæge,  (tjenestemandsansat)55.631,83
Overlæge  (kontraktansatte efter rammeaftalen) 57.985,17

Der kan forhandles engangsvederlag pba ekstraordinær indsats (typisk fra 15.000 kr.)
Varige tillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Kontraktansatte chefer i staten

LønrammeGrundbeløb 31. marts 2012Årsløn 1. april 2018Månedsløn 1. april 2018
Gruppe 1 - mellem:521.094,00 - 575.745,00557.405,39 - 615.864,64


46.450,45
- 51.322,05

Gruppe 2 -mellem592.911,00 - 704.800,00634.226,82 - 753.912,5852.852,23 - 62.826,05

Gruppe 3

797.263,00852.818,6871.068,22
Gruppe 4891.980,00954.135,8479.511,32


Militæroverlæger

Lønramme 37 
Militær overlæge (2) 
Kvalifikationstillæg Militæroverlæge 54.464,17
Stabslæge 2. grad (2) 
Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad56.238,00
 
Lønramme 38
samt konkret aftalt tillæg52.852,25
Stabslæge 1. grad (1) 
Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad60.732,25
 
Lønramme 39
samt konkret aftalt tillæg58.029,67

Noter:
(1) Tillæg er som hovedregel aftalt pensionsdækket med 18,26%.
(2) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen.

Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.