Overlæger og stabslægers løn i staten

Gældende pr. 1. april 2019 

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,084911

Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet

 
Månedsløn
Lønramme 3747.111,75
Overlæge  (tjenestemandsansat)56.423,92
Overlæge  (kontraktansatte efter rammeaftalen) 58.810,67

Der kan forhandles engangsvederlag pba ekstraordinær indsats (typisk fra 15.000 kr.)
Varige tillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Kontraktansatte chefer i staten

LønrammeGrundbeløb 31. marts 2012Årsløn 1. april 2019Månedsløn 1. april 2019
Gruppe 1 - mellem:521.094,00 - 575.745,00565.341,00 - 624.632,00


47.111,75
- 52.052,67

Gruppe 2 -mellem592.911,00 - 704.800,00643.256,00 - 764.645,0053.604,67 - 63.720,42

Gruppe 3

797.263,00864.959,0072.079,92
Gruppe 4891.980,00967.719,0080.643,25


Militæroverlæger

Lønramme 37 
Militær overlæge 5.831,42
Kvalifikationstillæg Militæroverlæge2.296,42
 Militæroverlæge i alt55.239,58
Stabslæge 2. grad (1)7.431,67
Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad2.472,42
Stabslæge i alt57.038,75
 
Lønramme 3853.604,67
Stabslæge 1. grad 3.788,17
Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad  4.204,00
Stabslæge 1. grad i alt (1)61.596,83

Note:
(1) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen.

Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.