Overlæger og stabslægers løn i staten

Gældende pr. 1. oktober 2018 

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,069683

Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet

 
Månedsløn
Lønramme 3746.680,08
Overlæge  (tjenestemandsansat)55.906,92
Overlæge  (kontraktansatte efter rammeaftalen) 58.271,83

Der kan forhandles engangsvederlag pba ekstraordinær indsats (typisk fra 15.000 kr.)
Varige tillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Kontraktansatte chefer i staten

LønrammeGrundbeløb 31. marts 2012Årsløn 1. oktober 2018Månedsløn 1. april 2018
Gruppe 1 - mellem:521.094,00 - 575.745,00560.161,00 - 618.910,00


46.680,08
- 51.575,83

Gruppe 2 -mellem592.911,00 - 704.800,00637.363,00 - 757.640,0053.113,58 - 63.136,67

Gruppe 3

797.263,00857.035,0071.419,58
Gruppe 4891.980,00958.854,0079.904,50


Militæroverlæger

Lønramme 37 
Militær overlæge 5.778,00
Kvalifikationstillæg Militæroverlæge2.275,33
 Militæroverlæge i alt54.733,42
Stabslæge 2. grad (1)7.363,58
Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad2.472,42
Stabslæge i alt56.516,08
 
 
Lønramme 3853.113,58
Stabslæge 1. grad 3.753,42
Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad  4.165,50
Stabslæge 1. grad i alt (1)61.032,50

Note:
(1) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen.

Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.