Overlæger og stabslægers løn i staten

Gældende pr. 1. oktober 2021

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,114336

Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet

 
Månedsløn
Lønramme 3748.389,50

Overlæge  (tjenestemandsansat)

57.954,25
Overlæge  (kontraktansatte efter rammeaftalen)60.405,75

Der kan forhandles engangsvederlag pba ekstraordinær indsats (typisk fra 15.000 kr.)
Varige tillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Kontraktansatte chefer i staten

LønrammeGrundbeløb 31. marts 2012Årsløn 1. oktober 2021Månedsløn 1. oktober 2021
Gruppe 1 - mellem:534.703,00  575.745,00595.839,00  641.573,00

49.653,25,
 53.464,42

Gruppe 2 -mellem592.911,00  704.800,00660.702,00  785.384,0055.058,50  65.448,67

Gruppe 3

797.263,00888.419,0074.034,92
Gruppe 4891.980,00993.965,0082.830,42


Militæroverlæger

Ansat på individuel kontrakt  (2)62.500,00
Lønramme 3748.389,50
Militær overlæge 5.989,58
Kvalifikationstillæg Militæroverlæge2.358,67
 Militæroverlæge i alt (2)56.737,75
Stabslæge 2. grad (2)7.633,17
Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad2.563,00
Stabslæge i alt58.585,67
 
Lønramme 3855.058,50
Stabslæge 1. grad (1)3.890,92
Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad  4.318,08
Stabslæge 1. grad i alt (2)63.267,50

Note:
(1) Tillæg er som hovedregel aftalt pensionsdækket med 18,26%

(2) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen.

Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.