Overlæger og stabslægers løn i staten

Gældende pr. 1. april 2020 

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,103236

Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet

 
Månedsløn
Lønramme 3747.907,50
Overlæge  (tjenestemandsansat)57.376,92
Overlæge  (kontraktansatte efter rammeaftalen) 59.804,08

Der kan forhandles engangsvederlag pba ekstraordinær indsats (typisk fra 15.000 kr.)
Varige tillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Kontraktansatte chefer i staten

LønrammeGrundbeløb 31. marts 2012Årsløn 1. april 2020Månedsløn 1. april  2020
Gruppe 1 - mellem:521.094,00 - 575.745,00574.890,00 - 635.183,00


47.907,50
- 52.931,92

Gruppe 2 -mellem592.911,00 - 704.800,00654.121,00 - 777.561,0054.510,08 - 64.796,75

Gruppe 3

797.263,00879.569,0073.297,42
Gruppe 4891.980,00984.064,0082.005,33


Militæroverlæger

Lønramme 3747.907,50
Militær overlæge 5.929,92
Kvalifikationstillæg Militæroverlæge2.335,17
 Militæroverlæge i alt56.172,58
Stabslæge 2. grad (1)7.557,17
Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad2.537,42
Stabslæge i alt58.002,08
 
Lønramme 3854.510,08
Stabslæge 1. grad 3.852,17
Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad  4.275,00
Stabslæge 1. grad i alt (1)62.637,25

Note:
(1) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 18,26%

Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen.

Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.