Overlæger og stabslægers løn i staten

Gældende pr. 1. oktober 2019 

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31/3-2012: 1,094007

Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet

 
Månedsløn
Lønramme 3747.506,67
Overlæge  (tjenestemandsansat)56.896,92
Overlæge  (kontraktansatte efter rammeaftalen) 59.303,75

Der kan forhandles engangsvederlag pba ekstraordinær indsats (typisk fra 15.000 kr.)
Varige tillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Kontraktansatte chefer i staten

LønrammeGrundbeløb 31. marts 2012Årsløn 1. januar 2020Månedsløn 1. januar 2020
Gruppe 1 - mellem:521.094,00 - 575.745,00570.080,00 - 629.869,00


47.506,67
- 52.489,08

Gruppe 2 -mellem592.911,00 - 704.800,00648.649,00 - 771.056,0054.054,08 - 64.254,67

Gruppe 3

797.263,00872.211,0072.684,25
Gruppe 4891.980,00975.832,0081.319,33


Militæroverlæger

Lønramme 3747.506,67
Militær overlæge 5.880,25
Kvalifikationstillæg Militæroverlæge2.315,67
 Militæroverlæge i alt55.702,58
Stabslæge 2. grad (1)7.493,92
Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad2.516,25
Stabslæge i alt57.516,33
 
Lønramme 3854.054,08
Stabslæge 1. grad 3.819,92
Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad  4.239,25
Stabslæge 1. grad i alt (1)62.113,25

Note:
(1) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen.

Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.