Overlægeforeningens politik

Det arbejder vi for

Som fagforening arbejder vi for bedre løn og arbejdsvilkår for vores medlemmer. Men vi har også en forpligtelse til at bidrage til, at overlægerne kan give patienterne den bedst mulige behandling.

Sygehusvæsenet er i hastig forandring. Det har vi forståelse for og ser som tiltrængt. Men vi må sikre, at de ændringer, der sker på sygehusene, ikke er ude af trit med virkeligheden.

Vi mener, at borgerne har ret til høj behandlingskvalitet. Vi skal derfor sikre, at de ændringer, der bliver gennemført, sker på en måde, som overlægerne fagligt kan stå på mål for. 

Det er nemlig overlægerne, der i sidste ende har ansvaret for, hvordan en patient bliver behandlet, og for resultatet af den behandling. I sidste ende er det overlægerne, der har det faglige ansvar. Et ansvar, som vi tager alvorligt og værner om. Både når det gælder det daglige arbejde og den fremtidige indretning af sygehusvæsenet.

Vores mærkesager

  • Den patientansvarlige læge

Vi arbejder for, at både patienter med komplekse og enkle behandlingsforløb får en behandlingsansvarlig læge. Den patientansvarlige læge er en forudsætning for den nødvendige inddragelse af patienter og pårørende. Den patientansvarlige læge kræver ændringer af organisation og kultur på sygehusene, og vi arbejder for at sikre, at der afsættes tid og ressourcer til at indføre den patientansvarlige læge.

  • Mere tid til patienterne

Vi arbejder for at sikre, at overlægerne har den fornødne tid til patienterne, udvikling af bedre behandling, bedre organisering af arbejdet samt tid til forskning og uddannelse. Det kræver, at enkle, administrative opgaver i størst muligt omfang løses af andre faggrupper, og det kræver velfungerende it-systemer.

  • Bedre kvalitet i behandlingen

 Vi arbejder for, at resultaterne af sygehusenes primære ydelser – diagnostik og behandling – løbende måles for at sikre den højeste kvalitet i behandlingen.  Det kræver, at overlægerne får mulighed for at engagere sig aktivt i opgaven.

  •  Lægelig ledelse

Hvis patienterne skal sikres den bedst mulige behandling, kræver det lægelig ledelse på landets sygehuse. Vi arbejder for at sikre gode vilkår for lægelige ledere, bedre rekruttering af læger til ledelsesstillinger og styrket uddannelse på alle niveauer.

Overlægeforeningens bestyrelse 2019

Overlægeforeningens bestyrelse oktober 2019

Fotograf: Ole Bo Jensen