Overlægeforeningens kodeks for godt arbejdsmiljø

Overlægeforeningens arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet et kodeks for godt arbejdsmiljø. Målet er at give overlægen anledning til at reflektere over sin egen rolle og praksis i forhold til at opnå et godt arbejdsmiljø. 

Kodekset indeholder ti budskaber med gode råd og opfordringer til, hvordan man som overlæge sikrer et godt miljø på sin arbejdsplads. Kodekset er ikke tænkt som en facitliste, men som et redskab til udvikling gennem selvrefleksion og en anledning til at sætte godt arbejdsmiljø på den fælles dagsorden.

De ti budskaber er: 

1. Jeg ser mig selv som rollemodel 


2. Jeg medvirker til den gode stemning


3. Jeg skaber trivsel og fællesskab


4. Jeg anerkender kolleger og deres arbejde


5. Jeg tolererer ikke mobning


6. Jeg medvirker til dialog og til at stoppe sladder


7. Jeg stiller krav til et godt fysisk arbejdsmiljø


8. Jeg konfronterer dem, der skaber dårligt arbejdsmiljø


9. Jeg giver konstruktive input til politiske og administrative beslutninger


10. Jeg følger de kollegiale regler fra Lægeforeningen

Kampagnen blev skudt i gang på Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2016, og i forlængelse heraf blev der udsendt plakater, pjecer og badges til tillidsrepræsentanterne og de ledende overlæger / klinikchefer på landets sygehuse. Hvert budskab vil desuden løbende blive lanceret i Overlægeforeningens nyhedsbrev, der udsendes hver 14. dag. 

Her vil man kunne læse de nyhedsbreve, der løbende bliver sendt ud, og som har fokus på de ni første budskaber i kampagnen. På Lægeforeningens hjemmeside kan du desuden læse mere om de kollegiale regler fra Lægeforeningen, der er kampagnens 10. budskab.

Som overlæge har man selv mulighed for at arbejde videre med kodekset. Der er således udarbejdet en powerpoint-præsentation, der er møntet på, at overlægerne selv kan drøfte og diskutere arbejdsmiljøet på deres egen arbejdsplads.

Download arbejdsmiljøkampagnen

 Helga Gulisano
 Formand for Arbejdsmiljøudvalget