Overlægeforeningen i tal(Kilde: Overlægeforeningens arbejdsvilkårsundersøgelse 2020, KRL og Lægeforeningens medlemsregister)

Overlægeforeningen organiserer overlæger ansat i det offentlige sygehusvæsen, ved private hospitaler og andre sygdomsbehandlende institutioner.

Der er udgivet en lang række rapporter af og om Overlægeforeningen. Rapporterne finder du her.