Overlægeforeningen i tal

Overlægeforeningen organiserer overlæger ansat i det offentlige sygehusvæsen, ved private hospitaler og andre sygdomsbehandlende institutioner.

Der er udgivet en lang række rapporter af og om Overlægeforeningen. Rapporterne finder du her.

Overlægeforeningen:
Medlemmer: 6.533 (tal pr. august 2017)

Ledende overlæger: 9 pct.
Øvrige overlæger: 91 pct.

Overlæger med vagt: 56 pct.
Overlæger uden vagt: 44 pct.

Overlægernes specialer:
Medicin: 49 pct.
Kirurgi: 29 pct.
Paraklinik: 12 pct.
Psykiatri: 9 pct.
Andre: 1 pct.

(Kilde: Overlægeforeningens arbejdsvilkårsundersøgelse 2017)