Overlægeforeningen i Region Syddanmark

Hvis du som overlæge ansat i Region Syddanmark har brug for hjælp med dine løn- og ansættelsesvilkår
skal du kontakte din lokale overlæge tillidsrepræsentant på dit eget sygehus eller Foreningen af Speciallægers (FAS) sekretariatet i Domus Medica.

Overlæger ansat i Region Syddanmark betjenes i FAS sekretariat af
chefkonsulent  Lise Damgaard, tlf. 35 44 84 67 eller lda.fas@dadl.dk 

Overlægeforeningen har en talsmand for alle tillidsrepræsentanter i Region Syddanmark. I Region Syddanmark er det
overlæge Peter Lindholm, Anæstesiologisk afdeling OUH, der koordinerer evt. tværgående spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesforhold i regionen.
Træffes på tlf. 66 11 33 33 eller peter.lindholm@dadlnet.dk

Overlægeforeningens repræsentant i bestyrelsen for Lægeforeningen Syddanmark er
ROR-formand Christina Frøslev-Friis, Sygehus Sønderjylland.
Træffes på 79 97 00 00 eller cfroeslevfriis@dadlnet.dk.

De enkelte hospitaler har overlægeråd, der bl.a. drøfter faglige forhold lokalt. Overlægerådene organiseres lokalt på de enkelte sygehuse og baserer sig derfor på forskellige lokale traditioner og historik. 

Overlægeforeningen får sekretariatsbistand af Lægeforeningens regionale kontor i Syddanmark af Anita Andersen, tlf. 35 44 11 81 / ana@dadl.dk.