Overlægeforeningen i Region Nordjylland

Har du brug for FAS i Region Nordjylland?


Så skal du kontakte FAS' sekretariat i Domus Medica eller din lokale tillidsrepræsentant.

FAS omfatter Overlægeforeningen, FAPS og en række andre mindre forhandlingsberettigede foreninger. FAS har ikke ansatte på Lægeforeningens regionale kontorer – og altså heller ikke i Lægernes Hus.

Du kan orientere dig nærmere om FAS på FAS´ hjemmeside.

Region Nordjyllands overlæger betjenes i FAS af konsulent Kristian Koch Enstrøm, der træffes på 35 44 84 92. kke.fas@dadl.dk

Overlægeforeningen har en talsmand for alle tillidsrepræsentanter i Region Nordjylland. Talsmanden koordinerer på tværs i regionen vedr. løn- og ansættelsesmæssige forhold. Talsmand i Region Nordjylland er specialeansvarlig overlæge Anne Haase Juhl, som kan kontaktes  Anne.juhl@rn.dk

Overlægeforeningen får sekretariatsbistand af Lægeforeningens regionale kontor i Nordjylland af konsulent Susanne Hansen på 35448182 eller på  mail suh@dadl.dk

 

Her finder du Overlægeforeningens tillidsrepræsentanter ved Region Nordjyllands hospitaler link