Overlægeforeningen i Region Nordjylland

Har du brug for FAS i Region Nordjylland?


Så skal du kontakte FAS' sekretariat i Domus Medica eller din lokale tillidsrepræsentant.

FAS omfatter Overlægeforeningen, FAPS og en række andre mindre forhandlingsberettigede foreninger. FAS har ikke ansatte på Lægeforeningens regionale kontorer – og altså heller ikke i Lægernes Hus.

Du kan orientere dig nærmere om FAS på FAS´ hjemmeside.

Region Nordjyllands overlæger betjenes i FAS af konsulent Kristian Koch Enstrøm, der træffes på 35 44 84 92. kke.fas@dadl.dk

Overlægeforeningen har en talsmand for alle tillidsrepræsentanter i Region Nordjylland. Talsmanden koordinerer på tværs i regionen vedr. løn- og ansættelsesmæssige forhold. Talsmand i Region Nordjylland er specialeansvarlig overlæge Anne Haase Juhl, som kan kontaktes  Anne.juhl@rn.dk

De enkelte hospitaler har overlæger, der bl.a. drøfter faglige forhold lokalt. I Regio Nordjylland er der samtidig et Regionalt Overlægeråd (ROR), der drøfter sundhedspolitiske udfordringer og tiltag på hospitalerne. Formand for ROR er overlæge Helle Laugesen. Helle kan træffes ved henvendelse til Charlotte Thorning Jacobsen ct@dadl.dk , Region Midtjyllands sekretariat.

Her finder du Overlægeforeningens tillidsrepræsentanter ved Region Nordjyllands hospitaler Link