Overgangsbestemmelser ved overgang til ny startløn for overlæger

FAS og RLTN har, med virkning fra 1. april 2021, aftalt ny startløn ved første ansættelse som overlæge eller ved mindre end tre års forudgående anciennitet i en overlægestilling.

Parterne har samtidig aftalt en overgangsordning, for ikke at stille ansøgere til overlægestillinger, der allerede er i en ansættelsesproces, hvor den nye startløn ikke var kendt, ringere.

  • Hvis en stilling er slået op senest 1. marts 2021, og overlægestillingen tiltrædes senest 1. august 2021, så sker ansættelse som overlæge på de hidtidige lønvilkår. Hermed er der taget højde for at kunne gennemføre ansættelsessamtaler m.v., samt at ansøger kan nå at sige sin nuværende stilling op med 3 måneders varsel.
  • Hvis stillingen opslås efter 1. marts 2021, gælder de nye vilkår uagtet om stillingen tiltrædes 1. august 2021 eller tidligere.
  • Der kan lokalt indgås aftale om anden anciennitet i forhold til grundlønnen (gælder generelt).