Overenskomst og aftaler på universiteterne

Her finder du information om overenskomster og aftaler som ansat på universitetet.

Som lektor eller professor på universiteterne kan du have ansættelse som:

  • Fuldtidsansat
  • Kliniske lektor eller klinisk professor
  • Institutleder og dekan

Se gældende aftaler og overenskomster på området: