Overenskomst for Yngre Læger på Færøerne

Se overenskomst for yngre læger på Færøerrne 2015 (PDF)

Pension

Vær opmærksom på, at hvis du bliver ansat på Færøerne efter den 1. januar 2014, er det ikke muligt at få indbetalt pension til Lægernes Pension. Det er nemlig et krav, at pensionskassen er hjemmehørende på Færøerne.

Når der ikke bliver indbetalt pension, kan det også få betydning for dækning ved sygdom og død.

Fra den 1. marts 2014 vil pensionsbidrag i stedet blive indbetalt til forsikrings- og pensionsselskabet Betri penjón.

Hvis du skal ansættes på Færøerne, så kontakt Yngre Lægers sekretariat eller Yngre Læger på Færøerne.

Løntabel, Færøerne 1. oktober 2015 (PDF)

Løntabel, Færøerne 1. oktober 2016 (PDF)