Overenskomst og løn for yngre læger på Færøerne

Pension
Vær opmærksom på, at hvis du bliver ansat på Færøerne efter den 1. januar 2014, er det ikke muligt at få indbetalt pension til Lægernes Pension. Det er nemlig et krav, at pensionskassen er hjemmehørende på Færøerne.

Når der ikke bliver indbetalt pension, kan det også få betydning for dækning ved sygdom og død.

Fra den 1. marts 2014 vil pensionsbidrag i stedet blive indbetalt til forsikrings- og pensionsselskabet Betri penjón.

Skal du ansættes på Færøerne?
kontakt Yngre Lægers sekretariat eller Yngre Læger på Færøerne. Se hvem der sidder i Yngre Lægerådet.