Overenskomst for læger i Grønland 2015-2019

Herunder finder du overenskomsten mellem Lægeforeningen og Grønlands Selvstyre 2015-2019.

Overenskomsten består ef en generel del og en speciel del.

Den specielle del er aftaler indgået for særlige personalegrupper, herunder ledere og konsulenter. Herover er der her aftaler om videreuddannelse, om omplacering, om hvileperiode og fridøgn og om ret til tillæg ved ph.d.-grad.

Overenkomst mellem Lægeforeningen og Grønlands Selvstyre 2015-2019 (PDF)

Hovedresultaterne fra overenskomsten for læger i Grønland (PDF)

Hovedaftale mellem Grønlands selvstyre, FAS og Yngre Læger (PDF)