Organisationsdiagram for Yngre Læger


Yngre læger lokalt
Repræsentantskab
Bestyrelse
Forhandlings delegationen
Almen praksisudvalget
Overenskomstudvalget
Arbejdsmiljøudvalget
Uddannelses udvalget
Gruppen af Yngste læger