Optræningscentre

Indeks 
optræningscentre
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Der er ikke indgået aftale om attester til brug for private optræningscentre. Hvis lægen påtager sig at udfærdige en attest til sådanne, vil honoraret være efter regning.

Såfremt optræning forekommer i kommunalt regi, og kommunen har behov for at indhente oplysninger, kan oplysninger indhentes ved brug af en LÆ-blanket. Hvis oplysninger indhentes ved brug af kommunens egne skemaer, honoreres lægen efter regning.