Oplysningspligt ved samarbejde med industrien - nye regler pr. 1. november 2014

Med virkning fra den 1. november 2014 kommer nye regler om lægers samarbejde med lægemiddel- og medicoindustrien og specialforretninger med medicinsk udstyr. Reglerne omfatter læger, der arbejder eller bistår med patientbehandling, og som ønsker at være tilknyttet en af disse virksomheder.

Imidlertid bliver læger, hvis primære arbejde er i industrien også omfattet, hvis de f.eks. tager vagter på et hospital og derigennem arbejder med patienter.  
 
Oplysningerne om samarbejdet skal registreres elektronisk hos Sundhedsstyrelsen, men systemet er p.t. ikke indrettet til den særlige situation, hvor lægens primære arbejdsopgave er hos en lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Du skal derfor henvende dig til Sundhedsstyrelsen, hvis du konkret påtænker at have klinisk arbejde med henblik på, hvordan det skal registreres (anmeldes) i det det nye elektroniske system.  
 
Læs mere om reglerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside efter den 1. november.