Omsætningsloft

Omsætningsloftet for deltidspraksis og 3-timers ydernummer reguleres ifølge overenskomsten én gang årligt. Omsætningsloftet for 2021 bliver reguleret pr. 1. januar 2021.

Bemærk!

For speciallæger med deltidspraksis gælder, at hvis omsætningsloft nås i november eller december måned, honoreres for de leverede ydelser (dog maksimalt 1/12 af det fastsatte omsætningsloft), men at det beløb omsætningsloftet herved overskrides med, modregnes i næste års omsætningsloft.

Såfremt omsætningsloftet nås i oktober måned, kan der ikke modregnes i næste års omsætningsloft - heller ikke for november og decembers omsætninger.

Omsætningsgrænser pr. 1. januar 2021
 Deltidspraksis 3-timers ydernummer
Anæstesiologi1.012.640 kr.253.160 kr.
Psykiatri/børnepsykiatri1.012.640 kr.253.160 kr
Reumatologi/Fysiurgi1.012.640 kr.253.160 kr
Neurologi1.012.640 kr.253.160 kr
Plastikkirurgi1.012.640 kr.253.160 kr
Pædiatri1.012.640 kr.253.160 kr
Dermato-venerologi1.181.413 kr.253.160 kr
Gynækologi1.181.413 kr.253.160 kr
Intern medicin1.181.413 kr.253.160 kr
Kirurgi1.181.413 kr.253.160 kr
Ortopædkirurgi1.181.413 kr.253.160 kr
Ørelægehjælp1.181.413 kr.253.160 kr
Øjenlægehjælp1.181.413 kr.253.160 kr