Yngre Lægers repræsentantskab

Repræsentantskabet er Yngre Lægers højeste myndighed. Der er valg til repræsentantskabet hvert andet år (i ulige år). Alle yngre læger kan stille op og stemme. Hver valgkreds (de fem regioner og staten) vælger et antal repræsentanter afhængigt af, hvor mange yngre læger, der er i kredsen.

Repræsentantskabet holder to ordinære møder om året, hvor de diskuterer politik og beslutter, hvad foreningen skal arbejde med i den kommende periode. Derudover kan repræsentantskabet blive indkaldt til ekstraordinære møder. Både repræsentanter og suppleanter deltager i møderne.

Næste repræsentantskabsmøde

Efterårsmødet i 2019 finder sted den 26.-27. november 2019 i Kolding.

Se, hvem der repræsenterer dig