Yngre Lægers repræsentantskab

Repræsentantskabet er Yngre Lægers højeste myndighed. Der er valg til repræsentantskabet hvert andet år (i ulige år). Alle yngre læger, der arbejder i Danmark, kan stille op og stemme. Hver valgkreds (de fem regioner og staten) vælger et antal repræsentanter afhængigt af, hvor mange yngre læger, der er i kredsen.

Repræsentantskabet holder to ordinære møder om året, hvor de diskuterer politik og beslutter, hvad foreningen skal arbejde med i den kommende periode. Derudover kan repræsentantskabet blive indkaldt til ekstraordinære møder. Både repræsentanter og suppleanter deltager i møderne.

På det  ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. marts 2021 besluttede repræsentantskabet at sende OK 21-resultatet til urafstemning.

 
Se, hvem der repræsenterer dig