Om Yngre Læger i Region Syddanmark

Formandskabet for Yngre Læger Region Syddanmark:

Formand: Henrik Tarp Hansen, henrik.hansen@rsyd.dk 

Næstformand: Josephine Duevang Rathenborg, jrathenborg@dadlnet.dk   

Næstformand: Mads Belger Risom, mbr@dadlnet.dk

Opgaven for Yngre Læger i Region Syddanmark er at varetage og koordinere Yngre Lægers interesser på regionalt plan, herunder specielt at støtte og styrke tillidsrepræsentanterne og reservelægerådene i regionen. YLRS udpeger medlemmer til Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse og er kontaktforum til Yngre Lægers repræsentantskab og bestyrelse.

Yngre Læger i Region Syddanmark varetager derudover en række praktiske opgaver og har repræsentanter i diverse udvalg, hvoraf de vigtigste er:

  • Det regionale videreuddannelsesråd, Regionale vurderingsudvalg, Regionale ansættelsesudvalg, Regionale uddannelsesudvalg, Udvalget for uhensigtsmæssige, Regionale uddannelsesforløb, Forskellige udvalg nedsat af Lægeforeningen Syddanmark, Regionale MED-udvalg, Det regionale AC-samarbejde.

Yngre Lægerådes møder kan du se her.