Politik og organisation

Er du nyuddannet læge, i gang med din videreuddannelse, eller afdelingslæge, er Yngre Læger - sammen med Lægeforeningen - din forening. Yngre Lægers formål er at varetage de yngre lægers faglige og økonomiske interesser, herunder at yde økonomisk støtte til medlemmer i tilfælde af konflikt.

Yngre Læger har 14.396 medlemmer. Gennemsnitsalderen blandt de aktive yngre læger er 38,5 år. De fleste medlemmer er i gang med deres speciallægeuddannelse, og ca. hver femte er færdiguddannet som speciallæge.