Politik og organisation

Yngre Læger er - sammen med Lægeforeningen - din forening, uanset om du er nyuddannet læge, i gang med din videreuddannelse eller er speciallæge. Yngre Lægers formål er at varetage de yngre lægers faglige og økonomiske interesser, herunder at yde økonomisk støtte til medlemmer i tilfælde af konflikt.

Yngre Læger har over 15.000 medlemmer. Gennemsnitsalderen blandt de aktive yngre læger er 38,5 år. De fleste medlemmer er i gang med deres hoveduddannelse, og godt hver fjerde er færdiguddannet som speciallæge.