Om YLRS

Hvad er Yngre Læger i Region Sjælland?

Yngre Læger Region Sjælland (YL Sjælland) er – som navnet antyder – det lokale forum i regionen for vores fagforening, Yngre Læger. YL Sjælland er en af søjlerne i Lægeforeningen Sjælland, ligesom Yngre Læger er en af søjlerne i Lægeforeningen.

Hvem er med i Yngre Læger i Region Sjælland?
Ifølge vedtægterne består YL Sjælland af:

  • Formandskabet
  • Fællestillidsrepræsentanter/Lokale Yngre Lægerådsformænd  
  • Repræsentanter og suppleanter i Yngre Lægers repræsentantskab

Møderne er åbne for alle yngre læger i regionen, så udover ovenstående kommer en del tillidsrepræsentanter fra de forskellige afdelinger, samt andre interesserede. Vi plejer at være et sted mellem 15 og 25.

Hvad laver Yngre Læger i Region Sjælland?
YL Sjælland har nogle officielle opgaver jf. Yngre Lægers vedtægter:

  • koordinerende organ for regionens Yngre Læge-råd på sygehusene
  • repræsenterer regionens yngre læger overfor regionale myndigheder og organisationer samt andre personalegrupper
  • opstiller kandidater til Yngre Lægers repræsentantskab
  • udpeger medlemmer til Lægekredsforeningens bestyrelse

Men måske endnu vigtigere er det, at YL Sjælland er et mødested og forum for yngre læger i hele regionen, og holder sociale arrangementer for dem.

Er sådan noget fagpolitik ikke kedeligt?
Tjo, hvis man synes det er kedeligt at lære noget om bla. videreuddannelse, arbejdsvilkår og hvad der rører sig rundt omkring i regionen – jo, så er fagpolitik kedeligt. Men til gengæld er det en enestående chance for at skabe sig et netværk af kolleger, og så kan man altså komme til at have indflydelse på en række forhold af betydning for både ens egne og andres uddannelses- og arbejdsvilkår. Kort sagt et par timer i selskab med ligesindende, yngre kolleger, kaffe, kage og samtaleemner, der vil interessere de fleste.