Om YLRM

Hvad er Yngre Læger i Region Midtjylland?

Yngre læger i Region Midtjylland består af fællestillidsrepræsentanter (FTR)/Yngre Lægerådsformænd på sygehusene samt repræsentanter og suppleanter til Yngre Lægers repræsentantskab. Der afholdes 8 YLRM møder årligt, andre yngre læger er velkommen til at deltage i møderne. Her mødes engagerede yngre læger fra hele regionen og diskuterer alt fra sundhedspolitik og akutplan til løn, uddannelse og arbejdsmiljø. YLRM udveksler erfaringer med henblik på at påvirke udviklingen.

YRLM's opgaver
Region Midtjylland (YRLM) er et fælles forum for alle fagpolitiks aktive yngre læger i regionen. Vores opgave er at varetage og koordinere yngre lægers interesse på regionalt plan, herunder specielt at støtte og styrke tillidsrepræsentanterne og Yngre Lægerådene i regionen.

Yngre læger i Region Midtjylland varetager en række praktiske opgaver og har repræsentatnter i diverse udvalg. Samarbejdet med foreningens øvrige søjler foregår i Bestyrelsen for Lægeforeninge Midtjylland.

YLRM får regionalt sekretariatsstøtte fra sekretariatchef og jurist Torkil Lawaetz tl@dadl.dk og sekretær Connie Zäll coz@dadl.dk
Derudover er jurist Rikke Palm rp.yl@dadl.dk og uddannelsespolitisk chef Bo Rahbek br.yl@dald.dk vores kontaktpersoner i Yngre lægers sekretariat i København.

Med venlig hilsen
Morten Krog Christiansen
Formand YLRM
morten.krogh.christiansen@gmail.com