Om valg i PLO-Midtjylland

Resultat af valg til PLO's repræsentantskab 2020

Repræsentantskabet for PLO-Midtjylland - 11 repræsentanter:

Valgkreds Øst - 8 repræsentanter:

Henrik Idriss Kise
Jane Kirkeby Gregersen
Søren Svenningsen
Bruno Melgaard Jensen
Jakob Ravn
Anne Balle Larsen
Allan Høgh Poulsen
Poul Kraghede

Suppleant:
Holger Olaf Kjær

Valgkreds Vest - 3 repræsentanter:

Jesper Krogsøe
Ida Veng-Christensen
Jens Hornshøj

Suppleanter:
Susanne Morsing Krogsgaard
Arly Heide

Du kan se de personlige stemmetal her (bag medlemslogin).

Der afholdes konstituerende møde i PLO-Midtjylland d. 16. december, hvor der bl.a. vælges formænd og næstformænd.

Det nye repræsentantskab tiltræder 1. januar 2021.