Om valg i PLO-Hovedstaden

Resultatet af valget til PLO’s repræsentantskab 2020

Valgresultatet kan du se i boksen til højre (bag login).


Repræsentantskabet for PLO-Hovedstaden i perioden 2021-2022:

Peder Reistad (formand)
Jørgen Steen Andersen (næstformand)
Niels Dreisler
Anders Dupont
Mads Grarup
Morten Holm
Henrik Jessen (indsuppleret under Annette Randløvs orlov 1.1.-31.3.)
Jeppe Kallesøe
Torben Larsen
Mette Lybke
Kathri Marcussen
Annette Randløv (orlov 1. januar-31. marts)
Lucille Rem
Nina Åslund

Suppleanter
Henrik Jessen (indsuppleret, se ovenfor)
Shabbir Ahmed