Om PLO-E

PLO Efteruddannelse (PLO-E) er en del af PLO.  Efteruddannelsesafdelingen varetager efteruddannelsen for almen praksis, og det gælder både for læger og praksispersonale.

PLO Efteruddannelse (PLO-E) har ansvaret for følgende opgaver:

Se mere om PLO Efteruddannelse på plo-e.dk