Om Overlæger i Staten (OS)

Medlemmer af foreningen er  overlæger og andre ligestillede medlemmer af FAS med hovedansættelse inden for statens område, fx ansatte på Statens Serum Institut, i Sundhedsstyrelsen og i militæret, hvor ordinært medlemskab ikke naturligt er hjemmehørende i anden forhandlingsberettiget forening.

Overlæger i Staten blev oprettet på den stiftende generalforsamling 5. december 2017.